Greif historie

1877 Det startet med tønner

Amerika opplevde en kraftig konjukturoppgang, og penger ble brukt på alle tenkelige produkter. Greif kan spore sine røtter tilbake til denne tiden, og produksjon av tretønner.

1919 Royal Packaging

Bernhard Van Leer grunnla et lite firma, som produserte blikkspann og -kanner i Nederland. Virksomheten vokste, og ble etter hvert global markedsleder innen industriell emballasje.
 
1940 Nye utviklinger

Midt på 1940-tallet begynte Greif å eksperimentere med produksjon av fiberfat. Dette ble raskt en suksess, og gjennom flere oppkjøp etablerte Greif seg også i dette markedet.

1950 Fiber, stål og plast

I 1951 ble vårt hovedkontor flyttet fra Cleveland til Delaware, Ohio - dette er i dag vårt globale hovedkontor. I denne perioden begynte vi å produsere stål-, plast- og fiberfat, og senere også IBC’er. Dette er fortsatt vår kjernevirksomhet.

2001 Greif – Van Leer

Greif kjøpte opp Van Leer, og skapte dermed en ny global merkevare – noe som resulterte i at Greif ble den nye globale markedslederen innen industriell emballasje.

2003 Transformasjon…

I 2003 startet Greifs arbeid med å bli en ”lean” produksjonsvirksomhet. Vi arbeider målrettet med vårt Greif Business System, hvor kontinuerlige forbedringer og identifisering og eliminering av sløsing er noen av våre fokusområder.

2006 Nye landskap

Greif kjøpte opp nordamerikanske Delta Petroleum Company Inc. Kjøpet av Delta var det første skrittet i en strategi for å utvide våre forretningsområder. Delta er en logistikkvirksomhet, som blander, fyller, emballerer, lagrer og distribuerer fat og annen industriell emballasje. Greif kjøpte også opp stålfatproduksjonen  og forslutningsvirksomheten fra Blagden, med produksjonsenheter både i Europa og Asia.

2009 Utvidet portefølje

Greif kjøpte opp det privateide Hannells Industrier AB. Ved å kombinere Greifs globale tilstedeværelse med Hannells tekniske kunnskaper innen stål og plast, har vi skapt et felles fundament for fremtidig vekst for oss og våre kunder.

2010 Greif stor i sekker

I februar 2010 kjøpte Greif opp Storsackgroup, verdens største produsent av storsekker. Storsack har 3000 ansatte og produksjonsenheter i 18 land, oppkjøpet baner vei for Greifs inntreden i dette markedet.

2016 Til tjeneste!

Med 3 fabrikker i Skandinavia, er Greif veletablert i Norden. Fabrikkene er strategisk plassert, og våre skandinaviske medarbeidere står klar til å møte deres behov. 

Vi står til tjeneste for å dekke deres behov, både lokalt og globalt.

With more than 130 years of packaging expertise Greif is a world leader in industrial packaging products and services. The Company creates competitive advantage for its customers through extensive experience in steel, plastic, fibre, etc.