Plastkanner

Greifs ekspertise innen formblåsing sikrer ensartede og pålitelige kanner, som er håndteringsvennlige selv ved gjentatt bruk, dag etter dag.

Mange varianter av de formblåste kannene produseres ved flere av våre fabrikker. De formblåste kannene oppfyller mange ulike krav innen de forskjellige industriene, som for eksempel kjemi, landbruk, smøremidler og næringsmidler.

Alle våre plastkanner er enkle å håndtere og tilpasset til europallen.