Stålplugger 2014-02-18

I løpet av første kvartal 2014 kommer overflatebehandlingen på våre flenser og plugger til stålfatforandres fortløpende.  På bakgrunn av miljø- og helsemessige årsaker, endrer vi prosessen fra å inneholde 6-verdikrom til 3-verdi krom. Når endringen er gjennomført kommer dere til å se at flenser og plugger har en sølvfarge, der det tidligere har vært gullfarge. Endringen påvirker ikke korrosjonsbeskyttelsen.

Hvis dere har spørsmål vedrører dette så ta gjerne kontakt med deres selger hos Greif.