Øvrige papprør

Med omverdenens økte krav til materialgjenvinning av emballasje, samt ønsket om å minimere miljøbelastningen ved f. eks. vraking, har produkter fremstilt av fiberpapp fått en kraftig renessanse.
Fiberpappmaterialet kan gjenvinnes eller forbrennes, og dermed blir miljøbelastningen minimal.

I tillegg til fiberfat, produserer Greif også Støperør og Industrirør i fiberpapp – produkter som det finnes mer informasjon om her.